Zespół

face_1

jk_1Joanna Kornacka- założyciel Kancelarii, Radca prawny. Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie wspólnotowym, prawie zobowiązań, prawie spółek handlowych oraz prawie pracy. W zakresie jej zainteresowań jest problematyka transeuropejskiego oraz transgranicznego delegowania pracowników, a także europejskie postępowanie nakazowe. Włada językiem angielskim oraz niemieckim.

email: jk@kornacka.pl

 

 

mw_1Michał Wójcik- radca prawny, ukończył kierunek Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał odbywając staże i pracując w kancelariach oraz spółkach. Jego prawnicze zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego; jest specjalistą w zagadnieniach związanych z prawem ubezpieczeniowym. W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo rodzinne i spadkowe.  Włada językiem niemieckim.

mk_1Marek Kozdraś - Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz prawie handlowym i gospodarczym, w szczególności w zakresie prawa spółek. Prowadzi bieżące doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania spółek. Zajmuje się przygotowywaniem oraz opiniowaniem kontraktów handlowych, umów oraz innych dokumentów prawnych z obszaru prawa handlowego. Dodatkowy obszar zainteresowania stanowią zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym.