Zakres usług

KANCELARIA ZAJMUJE SIĘ ODZYSKIWANIEM OPŁAT LIKWIDACYJNYCH.

KANCELARIA PROWADZI SPRAWY ODSZKODOWAWCZE.

Prawo gospodarcze:

 • negocjacje,

 • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,

 • przygotowywanie projektów umów,

 • przygotowywanie opinii prawnych,

 • prowadzenie spraw gospodarczych na etapie przedsądowym oraz reprezentacja przed sądami,

 • pomoc prawna w zakresie dochodzenia roszczeń w europejskim postępowaniu nakazowym.

Prawo spółek handlowych:

 • zakładanie, rejestracja i przekształcanie spółek,

 • przygotowywanie projektów statutów spółek akcyjnych, regulaminów organów spółki oraz projektów uchwał,

 • pomoc prawna w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń,

 • reprezentacja przed sądami.

Prawo cywilne:

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań m.in. o zadośćuczynienie i odszkodowanie,

 • negocjacje z dłużnikami, wierzycielami i komornikami,
 • prowadzenie spraw w postępowaniu nakazowym oraz upominawczym, a także w elektronicznym postępowaniu upominawczym,

 • prowadzenie spraw w postępowaniu egzekucyjnym,

 • sporządzanie umów prawa cywilnego,

 • prowadzenie spraw z prawa rzeczowego,

 • reprezentacja przed sądami.

Prawo pracy

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, m.in. umów o pracę , umów o zakazie konkurencji,

 • reprezentacja w sporach wynikających ze stosunku pracy,

 • doradztwo oraz obsługa w zakresie transeuropejskiego oraz transgranicznego delegowania pracowników.

Prawo rodzinne:

 • prowadzenie spraw rozwodowych,

 • prowadzenie spraw o alimenty,

 • prowadzenie spraw o podział majątku,

 • sprawy o ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo spadkowe

 • prowadzenie spraw z zakresu dziedziczenia ustawowego oraz testamentowego,

 • sprawy z zakresu stwierdzenia nabycia spadku,

 • udzielanie porad prawnych we wszelkich sprawach związanych z nabyciem spadku,

 • reprezentacja przed sądami.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -

 • kupno, sprzedaż, wynajem domów, mieszkań, gruntów przemysłowych i komercyjnych na terenie Wrocławia i okolic,
 • obsługa prawna – od sprawdzania stanu prawnego nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych do aktu notarialnego.

Szkolenia dla firm, stowarzyszeń i osób prywatnych

 

Udzielamy porad prawnych oraz konsultacji prawnych:

 • w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu,
 • zdalnie w formie porady prawnej online bądź telefonicznie,
 • w miejscu zamieszkania Klienta lub w siedzibie firmy.